De diverse Nederlandse typen hebben van oudsher namen gekregen die zijn ontleend aan een bepaalde 

vormgeving of gebruikte materialen.Dubbele benamingen komen vaak voor hetgeen tot verwarring kan leiden, zowel frame als motorkenmerken worden genoemd, meestal is een bepaald type mptor op 1 bepaalde type frame gemonteerd, maar midden jaren 50 waren er diverse overganegen waardoor mixed modellen ontstonden
Karakteristiek zijn bv. de vorm van de framebuis,
of het opbergbakje voor gereedschap vandaar benamingen als “zwanenhals” , “Koffertje” en “zadelbalk” voor frametypen alsook de vorm van het luchtfilter. vandaar namen als “perebus” en “sleutelgat” voor motortypen, maar toen eenmaal het luchtfilter de vorm van een ei kreeg zijn de motoren naar de constructie vernoemd, zoals “kamzuiger” , “DO” ( allebeij zonder koppeling) en uiteindelijk de “OTO” ( motor met wegrijhulp koppeling)
Hieronder wordt een globale opsomming van de bestaande typen gegeven zonder alle details uit te werken.
We beperken ons tot de naam, de cylinderinhoud, de bandenmaat en het type zuiger.
Naast de Nederlandse solex wordt ook het Franse type aangegeven, meestal met een getal.
Voor het bouwjaar ziemotornummers”.