Techniek

Techniek

In deze rubriek willen we een handreiking doen naar de amateur-sleutelaar die na raadpleging van het solex reparatieboek nog steeds voor problemen staat. Naast verantwoorde sleuteltechnieken behouden we ons het recht voor ook proefondervindelijke amateur-oplossingen aan te dragen. Mocht U meewarig glimlachend kennis nemen van onze aanpak dan hopen we dat U ons corrigeert of aanvult. Wij staan open voor elke bijdrage. Redactie
Tips

Iedere Solexsleutelaar moet soms improviseren om zijn dierbare vervoersmiddel weer aan de gang te krijgen.
Soms zijn onderdelen niet meer te krijgen en moeten deze dus eigenhandig worden nagemaakt.
Maar soms is een eigentijds alternatief zelfs beter zolang het maar niet te veel afwijkt of in het zicht zit.
Wij weten dat er zich onder de Solexbezitters veel “Willie Wortels” bevinden die voor een aantal problemen hele inventieve oplossingen hebben bedacht.

Sorry English translation not available yet, please use the vocabulary below.

NL-D  –  NL-E  –  NL-F

Geef een reactie